Кои сме ние

Ние сме екип от ентусиазирани професионалисти, които обичат това което правят. Спазваме Етичния кодекс на професионалните счетоводители, издаден от Международната федерация на счетоводителите. Основните принципи в нашата работа са:

 • Почтеност
 • Обективност
 • Професионална компетентност и надлежно внимание
 • Конфиденциалност
 • Професионално поведение

Как работим

Придобиваме задълбочено разбиране за бизнеса на нашите клиенти, от каква информация имат нужда и я предоставяме своевременно и в подходящ за използване вид. Ние осигуряваме възможност на собствениците и управителите да се съсредоточат върху развитието на собствения си бизнес, а ние се грижим за всичко останало.

В какво вярваме

Не съществуват проблеми, само решения

Джон Ленън

 

Ключови членове на екипа

Управител и собственик – г-жа Ирена Вакова

 • регистриран одитор, член на Института на Дипломираните-експерт счетоводители (ИДЕС) в България от 1999 г.
 • член на Асоциация на професионалните сертифицирани счетоводители, Великобритания (АССА) от 2011 г.
 • включена в списъка на Комисия за публичен надзор от 2009 г.   на  регистрирани одитори с право да одитира застрахователни дружества
 • Има значителен опит в областта на счетоводството и финансовото отчитане.
 • Работила е 6,5 години като Директор в одит отдела в ПрайсуотърхаусКупърс Одит ООД, като е била ключов одитор отговорен за одита на повече от 120 публични и не-публични дружества, банки, застрахователни дружества и др.
 • 2 години опит в Бейкър Тили Клиту България, където управлява одиторската и консултантска практика.
 • Лектор по МСФО в ИДЕС – май 2013 г., октомври 2012 г., декември 2011 г.
 • Съставител на изпитни задачи по счетоводство в ИДЕС за изпитни сесии 2010, 2011, 2012 и 2013 г.

Ирена Вакова

Управител и собственик

 

Те избраха нас, а вие?

Нашите клиенти работят в областта на различни индустрии – производство, недвижими имоти, строителство, търговия на дребно и едро, телекомуникации, предоставят услуги, разработват кариери за добив на полезни изкопаеми.

 • BAS & BCCS

  гр. София, 1303
  ул. Цар Симеон № 160, ап. 12
  T:+ 359 (2) 4231909
  M:+359 (88) 8716083