Работни заплати

Обработването на работни заплати (пейрол) от външна специализирана компания е широко разпространен процес, свързан с редица предимства:

 • спестяване на разходи за специализиран персонал и неговото обучение и поддържане на високо професионално ниво
 • запазване на конфиденциалност на възнагражденията
 • контрол върху разходите

Нашите услуги се състоят в:

 • Изготвяне на стандартни трудови договори и граждански договори, анекси и заповеди за прекратяване
 • Регистрация на трудовите договори пред Националната агенция по приходите
 • Водене на персонални досиета на служителите.
 • Месечни изчисления на възнагражденията на служителите.
 • Изготвяне на служебни бележки и документи за пенсиониране
 • Изготвяне на фирмените социално осигурителни документи и тяхното подаване пред съответните власти в законоустановените срокове.
 • Изготвяне на банкови  платежни нареждания за плащане на социално осигурителните вноски и данъци и/или заплатите на служителите
 • Издаване и водене на трудови книжки
 • BAS & BCCS

  гр. София, 1303
  ул. Цар Симеон № 160, ап. 12
  T:+ 359 (2) 4231909
  M:+359 (88) 8716083