Обучения

Организираме и провеждаме семинари:

 • Разбиране и прилагане на Международните стандарти по финансово отчитане
 • Разбиране и прилагане на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия
 • Разбиране и прилагане на Международните одиторски стандарти
 • Разбиране и прилагане на данъчно законодателство – съвместно с данъчни специалисти

Провеждаме обучения в традиционната присъствена форма, както и в офиса на клиентите, по предварително съгласувани теми, които отговарят на необходимостта на конкретния клиент.


 • BAS & BCCS

  гр. София, 1303
  ул. Цар Симеон № 160, ап. 12
  T:+ 359 (2) 4231909
  M:+359 (88) 8716083