Консултации и други услуги

 • Месечни счетоводни прегледи с цел ранно установяване на рискови области
 • Вътрешен одит – ако не можете да си позволите да наемете контрольор, възползвайте се от нашите услуги когато ви е необходимо. Ние ще проверим дали всички приходи и разходи за периода са начислени и ще прегледаме работата на вашите счетоводители, ще следим изпълнението на бюджета.
 • Данъчен и финансов дю-дилиджънс
 • Финансов директор под наем – ако наемането на Финансов директор ви изглежда скъпо, наемете ни когато имате нужда. Ние ще изготвим бюджети и прогнози за вашия бизнес, ще управляваме финансовите потоци, ще установим ключови за вашия бизнес индикатори.
 • Данъчни Консултации
 • Предварителна данъчна проверка
 • Счетоводни консултации свързани както с прилагането на Международните стандарти за финансово отчитане, така и с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия
 • BAS & BCCS

  гр. София, 1303
  ул. Цар Симеон № 160, ап. 12
  T:+ 359 (2) 4231909
  M:+359 (88) 8716083